Aromaterapie do školek patří...

26.03.2021

Projekt diplomové práce potvrdil, že aromaterapie do mateřských škol jednoznačně patří.

Na závěr studia, na Institutu Aromaterapie v Praze, jsem si musela zvolit téma své diplomové práce. Jelikož jsem nedisponovala žádnou klientelou, nemohla jsem si zvolit téma klientské, které je tolik časté a oblíbené. Musela jsem si tedy vybrat z jiných, mně blízkých a především dostupných problematik. Aktuálně se blížil nástup mé dcery do MŠ. A hle, nápad byl na světě! Takhle byla započata má snaha o zavedení aromaterapie do mateřské školy.

Děti v mateřské škole tráví podstatnou část dne. Právě z tohoto prostředí si děti nosí mnohá onemocnění, která trápí nejen je, ale i učitelský sbor a následně také rodiče. Pokud se podaří implementovat aromaterapii, co by zdravotní prevenci, budou děti vystaveny blahodárným účinkům aromaterapie delší dobu, než by tomu bylo v případě domácího ošetřování. Na doma si můžete ponechat doplňkové metody, nejen aplikaci silic pomocí difuzéru, ale především koupele nebo masážní rituály před spaním. Používání silic v mateřských školách, spolu s efektivním větráním, desinfikuje vzduch. A bylo již prokázáno, že kde začali s aromaterapií, tam se nemocnost dětí i učitelů výrazně snížila. Benefity aromaterapie bych shrnula takto: likvidace choroboplodných zárodků - desinfekce vzduchu, pozitivní vliv na psychiku, posílení imunitního systému, provonění prostředí (kde tráví dítě až 8 hodin z celého dne), snadná aplikace (difuzér nebo levnější varianta - rozprašovač) a pokud jsou dodrženy: bezpečnost použití, kvalita olejů a dávkování, tak aromaterapie nezpůsobuje alergické reakce - silice neobsahují pyly, jsou zcela bezpečné. A nakonec lze říci, že aromaterapie je cesta k poznání a novým zážitkům. Je tvořivá a jejím prostřednictvím můžeme učit děti vztahu k přírodě i k sobě samým. V některých mateřských školách pořádají paní učitelky tvořivé dílny a vyrábějí aromaterapeutická mýdla, krémy, oleje, svíčky apod., včetně barevných etiket a vymýšlení názvů. Aromaterapii lze také využít jako nástroj poznávání psychiky dětí. Hra na asociace může rozkrýt mnohá dětská tajemství.

Je patrné, že aromaterapie, pokud je používána odborně a na základě znalostí, může do dětského kolektivu přinést jedině zdraví prospěšné vlivy. V současné chvíli není v České republice legislativně vymezováno používání aromaterapie v mateřské ani základní škole. Vyplatí se překonat prvotní překážky dané neznalostí a nedůvěrou rodičů a pedagogů. Ideálně prostřednictvím besedy vysvětlit základy užívání silic učitelům i rodičům. Pokud se podaří přesvědčit učitelský sbor, je vyhráno. Druhým krokem je pořízení silic a difuzérů (rozprašovačů). Můžete například uspořádat finanční sbírku. Bude zapotřebí vaší aktivity, protože bez ní bude snaha o zavedení aromaterapie do mateřské školy jen pouhým snem. Tak to ale bývá, chceme-li něco změnit nebo posunout dál. 

Více praktických rad uvádím ve své diplomové práci,  kde podrobně rozepisuji celý proces jako projekt s cílem zavést aromaterapii do MŠ.

Práci lze najít v registru: Institut Aromaterapie


Vaše aromaterapeutKa, Olomouc

Za fotky děkuji paní učitelce, Mgr. Aleně Hlochové.